"Puls Medycyny" 2017 nr 11 (11), s. 19.

Inhibitory SGLT-2 sprawdzone 
w rzeczywistej praktyce klinicznej