"Puls Medycyny" 2017 nr 9 (9), s. 20.

Korzyści z określania podtypów nowotworów mieloproliferacyjnych

Rozmawiała Ewa Biernacka