"Puls Medycyny" 2017 nr 9 (9), s. 7.

Turystyka medyczna angażuje podmioty z wielu sektorów