"Puls Medycyny" 2017 nr 7 (7), s. 12.

Kiedy warto zwalniać częstość rytmu serca 
i którymi lekami