"Puls Medycyny" 2017 nr 2 (22), s. 28.

Ochrona danych osobowych jest ciągle wyzwaniem

Adw. Marcin Zadrożny, 
specjalista ds. ochrony danych, ODO 24