"Puls Medycyny" 2016 nr 20 (20), s. 17.

Nowe terapie hematologiczne 
z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej