"Puls Medycyny" 2016 nr 20 (20), s. 12.

Lekooporna superbakteria szerzy się w Warszawie