"Puls Medycyny" 2016 nr 20 (20), s. 9.

System leczenia zwyrodnienia 
plamki żółtej wymaga udoskonalenia