"Puls Medycyny" 2016 nr 20 (20), s. 8.

Próba przełamania stereotypów 
na temat chorych z autyzmem