"Puls Medycyny" 2016 nr 20 (20), s. 7.

Nie ma bezpieczeństwa narodowego bez zdrowia