"Puls Medycyny" 2016 nr 19 (19), s. 16.

Nebiwolol — beta-adrenolityk 
o wielofunkcyjnych właściwościach

Katarzyna Fabiańska