"Puls Medycyny" 2016 nr 17 (17), s. 26.

Trzeba wykorzystać wszelkie możliwości 
leczenia przeciwsamobójczego