"Puls Medycyny" 2016 nr 17 (17), s. 14.

Błędy w antybiotykoterapii u dzieci generują 
działania niepożądane i oporność