"Puls Medycyny" 2016 nr 10 (10), s. 26.

Usamodzielnienie fizjoterapeutów

2016-06-08

10 / 2016

2016-06-08

Zaloguj się

Fakty

Co się zdarzyło w Centrum Zdrowia Dziecka. Kalendarium konfliktu

Felieton

Poszukiwany doktor Midas

Zdrowie na Wiejskiej: Komisarz z misją w Warszawie

Fakty

Wielu utalentowanych naukowców, więcej wyróżnień

Jury konkursu SuperTalenty 2016

Szanuję to, co za mną 
i patrzę przed siebie

Supertalenty w Medycynie 2016

Dialog dla zdrowia

Polska doczeka się strategii w obszarze polityki lekowej

Fakty

Dobry czas dla polskich wynalazków

Prawo

Konsekwencje wielkiego przeliczania w kardiologii

Fakty

Konsekwencje wielkiego przeliczania w kardiologii

Praca

Konsekwencje wielkiego przeliczania w kardiologii

Fakty

POChP — narastający światowy problem epidemiologiczny

Mukopolisacharydoza — wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne

Więcej argumentów za zmianami w programie lekowym B.46

Przygotowaliśmy nowatorski system kształcenia lekarzy

Kardiologia

Nowe leki hipotensyjne w wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Dlaczego należy wybierać beta-adrenolityki wazodilatacyjne

Połączenie LABA i LAMA wyjątkowo skutecznie rozszerza oskrzela i redukuje zaostrzenia POChP

Psychiatria

Poszukiwany lek działający nie tylko na objawy depresji, ale też na jej obrzeża

Prawo

Usamodzielnienie fizjoterapeutów

Felieton

Pompowanie dziurawego balonu [Ostrzej, ale bez skalpela, Marek Stankiewicz

Diabetologia

Zmiana terapii może stanowić klucz do sukcesu w wyrównaniu glikemii

Przełom w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 w Polsce i na świecie

Slalom sportowca z cukrzycą między normoglikemią a dysglikemią

Sportowy tryb życia trzeba wprowadzać stopniowo i unikać bicia rekordów

Plejotropowe działanie metforminy korzystne nie tylko dla cukrzyków

Antyoksydanty mogą ograniczyć ryzyko neuropatii cukrzycowej

Wyśpij się na zdrowie!