"Puls Medycyny" 2016 nr 6 (6), s. 27.

Samorządy nie zawsze interesują się 
kondycją finansową swoich szpitali

Krzysztof Jakubiak

Dostawcy towarów i usług do szpitali widzą potrzebę szerszego wykorzystania różnych narzędzi finansowych, które mogą poprawić poziom spłaty należności. W ich ocenie, obecnie 90 proc. szpitali przekracza terminy płatności.

Chociaż ustawa o transakcjach handlowych wydłużyła termin płacenia do 60 dni, to jednak w przypadku szpitali publicznych jest on nadal przekraczany i wynosi średnio 80-100 dni. Połowa przekroczonych terminów płatności jest realizowana wskutek nakazów sądowych.

Wyniki badania opinii i postaw właścicieli szpitali publicznych wskazują, że znaczna ich część niezbyt interesuje się płynnością finansową podległych im jednostek. Właściciele szpitali często są obojętni wobec ich sytuacji płatniczej.

Lepszy nadzór ze strony resortów i uczelni

Związek Pracodawców Stratera MED przeanalizował, w jaki sposób publiczne podmioty założycielskie interesują się kondycją płatniczą podległych im szpitali i jak wpływają na bezpieczeństwo ich płynności, a pośrednio również ich partnerów, czyli dostawców. W badaniu wzięło udział 155 podmiotów, które są organami tworzącymi dla 268 publicznych szpitali. 

Pytania dotyczyły przede wszystkim kwestii najbardziej interesującej dostawców, czyli terminowego spłacania zobowiązań. Okazuje się, że tylko 59 proc. podmiotów monitoruje średnie terminy płatności realizowane przez podległe SP ZOZ-y. W tym zakresie swoje obowiązki sumiennie wypełniają ministerstwa i uniwersytety medyczne. Natomiast słabo wypadły samorządy — 63 proc. starostw nie monitoruje płatności szpitali powiatowych, nie robi tego także 60 proc. urzędów miasta lub gminy. Zdaniem mec. Moniki Małowieckiej ze Związku Powiatów Polskich: „Właściciele najczęściej monitorują szpitale punktowo, czyli przenoszą odpowiedzialność na zarządzających, dyrektorów szpitali. Z czego to wynika? Z niedoborów kadrowych oraz z braku świadomości właścicieli”.

Problem z terminowością 
pokrywania zobowiązań

Jeszcze mniej podmiotów tworzących — jedynie 33 proc. — wpływa na terminowość pokrywania przez szpitale zobowiązań. W tej kwestii także najgorzej wypadają powiaty — jedynie co piąte starostwo wpływa na terminowość pokrywania zobowiązań przez swoje szpitale. Urzędy miasta lub gminy oddziałują na podległe szpitale tylko w 37 proc. przypadków, a sejmiki wojewódzkie w 45 proc. 

Mec. Małowiecka tłumaczy: „Kluczowy problem zarządzających szpitalami to wysoki poziom ryzyka finansowego. Zarządzanie ryzykiem nie polega na jego unikaniu za wszelką cenę, ale na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności do jego oszacowania oraz uzyskania przy nim założonych, optymalnych celów”. 

Stratera MED jest związkiem pracodawców założonym w połowie 2015 roku przez dostawców towarów i usług do szpitali. Ma on pilnować zasad uczciwej konkurencji i działać na rzecz równości podmiotów uczestniczących w postępowaniach o zamówienia publiczne. Paweł Woźniak, członek zarządu Stratera MED, podkreśla, że zamówienia publiczne powinny służyć uczciwej konkurencji, a przede wszystkim gwarantować pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń. „Nie chcemy, aby niezdrowa współpraca szpitali i wykonawców w obszarze zamówień publicznych miała negatywny wpływ na pacjentów” — zaznacza Paweł Woźniak. Tymczasem brak zainteresowania podmiotów tworzących szpitale prowadzi do problemów z terminowością regulowania zobowiązań, a w konsekwencji problemów finansowych dostawców i jednocześnie wyższych kosztów funkcjonowania szpitali. 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

2016-04-06

6 / 2016

2016-04-06

Zaloguj się

Felieton

Złoty środek [od redaktora]

Rozwiązanie problemów przez cięcie [moim zdaniem]

Cudowny projekt Liroya [Zdrowie na Wiejskiej]

Fakty

Szanse i obawy związane z prywatyzacją studiów lekarskich

1,2 mld zł na neuromedycynę

W orzecznictwie dyscyplinarnym dominują upomnienia i nagany

Zarzuty wręczenia łapówki za umowę z NFZ

Co dolega Polce w wieku 50 plus

Od 1 września darmowe leki dla seniorów

W ograniczeniu polipragmazji ważna jest edukacja 
kadr medycznych

Raport

Jak zwiększyć efektywność 
leczenia chorych na SM

Polskie kryteria kwalifikacji ograniczają chorym dostęp do programów lekowych

Nowoczesne leki powinny być dostępne dla chorych

Odległa skuteczność fumaranu dimetylu w SM

Kiedy rozpocząć terapię

Klinika

Luksusowa medycyna rehabilitacyjna dostępna także w Polsce

Praca

Jak wykorzystać siłę mediów społecznościowych w branży medycznej

Jak ułatwiać pożądane zachowania pacjentów

Prawo

Leczenie pacjenta wbrew jego woli wymaga decyzji sądu

Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych

Rynek reklam farmaceutycznych wymaga większego zdyscyplinowania

Felieton

Medyk plebiscytowy [Ostrzej, ale bez skalpela 
Marek Stankiewicz]

Świat Medycyny

Sztuka bilansowania rachunków

Samorządy nie zawsze interesują się 
kondycją finansową swoich szpitali

Dobro pacjenta najwyższym prawem

Outsourcing szpitalny przebiega coraz płynniej

Za pomoc w stanach nagłych należy się wynagrodzenie

Trzy pytania do eksperta. Nie widać pozytywnego trendu

Magellan ocenił efektywność szpitali publicznych