"Puls Medycyny" 2015 nr 19 (312), s. 33.

Lista największych szpitali w Polsce

Krzysztof Jakubiak

Lista największych szpitali w Polsce przygotowana przez „Puls Medycyny” obejmuje 400 placówek osiągających największe przychody w ostatnim roku rozrachunkowym. Opracowaliśmy ją na podstawie sprawozdań finansowych, ankiet wypełnianych przez szpitale oraz danych uzyskanych od organów założycielskich lub właścicielskich.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wydłużyliśmy listę z 300 do 400 szpitali, jedna trzecia spośród nich znalazła się w naszym zestawieniu po raz pierwszy.

W porównaniu z poprzednią edycją zmienił się lider naszego zestawienia. Największe przychody w 2014 roku zanotował Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Poprzedni numer jeden — Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed spadło na trzecie miejsce. Ponad połowa, czyli 216 placówek, które znalazły się na liście, wykazało dodatni wynik finansowy, natomiast 149 szpitali poniosło w ostatnim roku rozrachunkowym straty. 

Według raportu firmy Magellan, szpitale, realizując procedury zakontraktowane z NFZ, nie są w stanie osiągnąć progu rentowności. Średnia rentowność procedur szpitalnych utrzymuje się w ostatnim okresie na poziomie około minus 4 proc. Najlepsze wyniki finansowe wykazują in gremio szpitale kliniczne, natomiast w najgorszej sytuacji pod względem ponoszonych strat znajdują się wciąż szpitale miejskie. Raport Naczelnej Izby Kontroli wykazał, że zmiany własności nie poprawiają struktury kosztów ani przychodów szpitali, natomiast podstawową metodą oszczędności jest nadal przenoszenie pracowników na umowy cywilnoprawne zamiast etatów. 

Zobowiązania publicznych szpitali, po czasowej poprawie w 2013 roku, znowu zaczęły rosnąć. Wiele z nich korzysta z taniego pieniądza na rynku finansowym i dąży do restrukturyzacji zobowiązań, tak aby miały dłuższy termin zapadalności. Nowy rząd zapowiada reformy w systemie opieki zdrowotnej. Zwłaszcza sugestia wprowadzenia zasady non profit oraz zatrzymanie prywatyzacji może wpłynąć na funkcjonowanie szpitali. Z drugiej strony wciąż postępuje rozwój prywatnych ośrodków oraz sieci szpitali, z których największe posiadają już dziesięć i więcej jednostek. Dlatego 2016 może być rokiem dużych zmian na tym rynku.

Pełna lista największych szpitali w Polsce TUTAJ >>>

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

2015-12-16

19 / 2015

2015-12-16

Zaloguj się

Fakty

Od redaktora: Z optymizmem

Alfabet zdrowia 2015

Minister Radziwiłł ocenia i planuje

Placówki medyczne nie zwalniają w inwestycjach

Raport

Systemy informatyczne wspierają pracę lekarza

Dialog dla zdrowia

Kiedy zrobimy krok naprzód w leczeniu chorych na schizofrenię?

Pomimo choroby, można spełniać swe marzenia

Nowa taryfikacja to początek zmian systemowych w psychiatrii

Świat Medycyny

Terapia hybrydowa daje szansę uratowania krytycznie niedokrwionych kończyn dolnych

Raport

Fingolimod czy natalizumab — poszukiwanie optymalnej terapii w stwardnieniu rozsianym

Kardiologia

Nadciśnienie tętnicze w 2016 r. — praktyczne wskazówki eksperta

Inhibitory PCSK9 skute czne i bezpieczne w hipercholesterolemii rodzinnej

Dla kogo przeznaczona jest 
terapia inhibitorami PCSK9

Zdrowy styl życia

Wyrównanie niedoborów witaminy D3 przynosi korzyści chorym na POChP

Wpływ suplementacji witaminą D3 Vitrum Forte na parametry wydolnościowe

Klinika

Haluks skorygowany magneziksem

Jak leczyć chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka

Prawo

Jakie są formy zatrudnienia, zakresy pracy i odpowiedzialności lekarza rezydenta

Felieton

Ostrzej, ale bez skalpela 
Marek Stankiewicz. Prokreacja do remontu

Lista największych szpitali

Lista największych szpitali w Polsce

Powstaje regionalna mapa e-zdrowia

Informatyka usprawnia zarządzanie szpitalem

Niedostatecznie wykorzystane możliwości optymalizacji kosztów szpitalnych

Narzędzia IT wspomagają w podejmowaniu dobrych decyzji

Informatyzacja służby zdrowia kluczem do efektywnego zarządzania kosztam

Szpitale z nowymi perspektywami

Ważne jest innowacyjne podejście do inwestycji

Bez wiedzy i doświadczenia generalnego wykonawcy 
nie powstanie dobry szpital

Przekształcanie SP ZOZ w spółki 
nie poprawia ich efektywności

Wiemy, jak efektywnie zarządzać ryzykiem klinicznym

Czas na onkologię

Każdy może zachorować na raka płuca

Podtyp raka płuca stanowi o efektywności terapii

Nowe schematy terapii w szpiczaku i białaczce uzyskują wysokie odsetki odpowiedzi

Skuteczność innowacyjnych terapii 
w ostrej białaczce limfoblastycznej

Kładziemy na szali wszystko, by pacjenta wyleczyć